Motosikletinize özel genişletilmiş teminatlar içeren, özel fiyatlı ve muafiyetsiz bir motosiklet kaskosu poliçesi olan MotoKaskom ile tüm yollarda ve sürüşlerinizde güvendesiniz.

 

En kapsamlı teminatları içeren MotoKaskom Poliçesine, MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

MotoKaskom Sigortası Nedir?

MotoKaskom, Türkiye sınırları içinde seyreden motosikletleri, gerek seyir gerekse park halinde karşılaşabileceği kaza risklerine karşı güvence altına alan, motosiklete özel genişletilmiş teminatlar içeren özel fiyatlı bir motosiklet kaskosu poliçesidir. Poliçe teminatları hiçbir muafiyet içermeyen özel teminatlardır.

 

Ülkemizde motosiklet kullanmak, karayollarındaki yetersizlikler, yoğun trafik ve motor trafiği bilincinin henüz yerleşmemiş olması sebebiyle oldukça risklidir. Kazalara çok açık olan motosiklet sürücüleri, olası kaza ihtimallerine karşı mutlaka Motosiklet Kasko sigortası yaptırmalıdır.

 

Türkiye’deki en çok Motosiklet Kasko poliçesi düzenleyen acentelerden biri olarak, Acentesi olduğumuz sigorta firmaları ile uzun yıllara dayalı sağlam işbirliklerimiz sayesinde, MotoKaskom poliçeleriniz için motosiklet sınıf ve hacimlerine göre en uygun fiyatları sunmaktayız.

 

 

Motokaskom Teminatlarınız:

• Motosiklet park veya hareket halinde iken meydana gelebilecek çarpma, çarpılma, devrilme gibi kazalar sonucu oluşabilecek maddi hasarlar,

• Kilit altında veya garajda muhafaza edilmesi şartı aranmaksızın Motosikletin çalınması (hırsızlık) veya çalınmaya teşebbüs, (anahtarla çalınma teminatı, anahtarı elde ederek oluşan çalınmaları öder.)

• Motosikletin yanması, sigara ve benzeri maddelerin temasından doğan yangın hariç yanma zararları

• Yetkili olmayan kişilere çektirilen motosiklet hasarları ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen motosiklete gelen hasarlar,

• Sel, deprem, su baskını, grev, lokavt, kargaşalık, halk Hareketleri ve terörizm halinde Motosiklete gelen hasarlar, enflasyon koruma, kıymet kazanma tenzili,

• İhtiyari Mali Sorumluluk; Motosikletinizin karıştığı bir kaza sonucu, 3. şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararların neticeleri teminat kapsamı içindedir.

• Yurtdışı teminatı; yurtdışına çıkarken ek teminat olarak verilir.

• Yol yardımı ve asistans; akü sorunları ve lastik patlamaları da dahil, kaza ve motor arızaları durumunda,  motosikletin servise çekilmesini, kaza durumunda konaklama veya evinize dönüşünüzü sağlayan hizmettir.

MotoKaskom İndirimleriniz:

• Hasarsızlık İndirimi,

• Peşin Ödeme İndirimi,

• Motosiklet eğitim indirimi; Sertifikasyonu kabul edilen kurum veya kişilere uygulanır.

En kapsamlı teminatları ve kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanı sağlayan Sağlık Sigortam ile sahip olduğunuz en değerli varlığınızı, “SAĞLIĞINIZI” güvence altına alın, geleceğe yatırım yapın.

 

Sağlık Sigortam Poliçesine, MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Sağlık Sigortam Nedir?

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız, sağlığınızdır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve en öncelikli ihtiyaç olarak görmek gerekir. Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlayan, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarınıza karşı, sigorta genel şartları ve varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun teminat veren sigorta poliçesi olup, “Yatarak Tedavi Teminatı” ve “Ayakta Tedavi Teminatı” şeklinde başlıca iki ana teminat sağlar.

 

Sağlık Sigortam Teminatlarınız:

 

• Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

• Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

• Motosiklet Teminatı poliçeye dahildir.

• Küçük müdahale ve özellikli tedavi teminatı kapsamındaki işlemler %100 yatarak tedavi teminatından karşılanmaktadır.

• Poliçenin kesintisiz belli bir süre devamı halinde, yapılacak değerlendirme sonucunda ömür boyu yenileme garantisi verilir.

 

Sağlık Sigortam İndirimleriniz:

35 yaş altı sigortalılara yatarak poliçelerde yüzde 25 ayakta tedavili poliçelerde yüzde 10 indirim uygulanır.

• Hasarsızlık İndirimi,

Motosiklet kullanırken üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları, sektördeki tüm firmalardan araştırıp sizin için bulduğumuz en uygun fiyatlı MotoTrafik sigortası ile güvence altına alın.

 

MotoTrafik Poliçesine, Türkiye’deki en çok Motosiklet poliçesi düzenleyen acentelerden biri olan MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

MotoTrafik Sigortası Nedir?

 

MotoTrafik sigortası, motosikletin kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verebileceğiniz bedeni ve maddi zararlar ile motosiklet sahibine düşen hukuki sorumluluğu, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları dahilinde tazmin eden, sektördeki tüm firmalardan araştırıp sizin için en uygun fiyatı bulduğumuz zorunlu trafik sigortasıdır. MotoTrafik, karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları sahiplerinin Karayolları Trafik Kanunu’na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları bir sigortadır.

 

Türkiye’deki en çok Motosiklet trafik sigortası düzenleyen acentelerden biri olarak, Acentesi olduğumuz sigorta firmaları ile uzun yıllara dayalı sağlam işbirliklerimiz sayesinde, MotoTrafik poliçeleriniz için en uygun fiyatları sunmaktayız.

 

MotoTrafik Teminatlarınız:

Trafiğe çıkan her araç sahibinin yaptırması zorunlu kılınan zorunlu trafik sigortasının limitleri ve teminatları, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Trafik sigortası teminatları aşağıdaki güvenceleri vermektedir;

• Kişi başına ölüm ve tedavi masrafları

• Kaza başına ölüm ve tedavi masrafları

• Kaza başına maddi zarar tutarları

 

MotoTrafik İndirimleriniz:

• Hasarsızlık İndirimi

Aracınıza Oto Kaskom sigortası yaptırın, birikimlerinizle aldığınız ve özenle kullandığınız aracınızda oluşabilecek herhangi bir hasarın maliyetini düşünmenize gerek kalmasın.

 

İhtiyacınıza uygun kasko teminatlarını içeren en uygun fiyatlı Oto Kaskom poliçesine, Acentesi olduğu sigorta firmaları ile uzun yıllara dayalı sağlam işbirlikleri sayesinde en uygun fiyatları sunan MRT Sigorta ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Oto Kaskom nedir?

 

Oto Kaskom,  aracınızın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya ani ve beklenmedik kazalar sonucu oluşabilecek maddi zararları güvence altına alan kasko sigortasıdır. Oto Kaskom sigortası, karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır.

 

Trafikte her zaman bir kaza durumuna karışabileceğiniz gibi kendi aracınız da karşı tarafın hatası yüzünden zarar görebilir ve tahmin edilenden çok daha fazla masrafla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle Oto Kaskom kasko sigortasının her sürücü tarafından yaptırılması önemlidir. Aracınıza Oto Kasko sigortası yaptırarak, birikimlerinizle aldığınız ve özenle kullandığınız aracınızda oluşabilecek herhangi bir hasarın maliyetini düşünmenize gerek kalmaz, kazayı ve hasarı en düşük maliyet ile bertaraf edebilirsiniz.

 

OtoKaskom Teminatlarınız:

Ana Teminatlar;

• Çarpma Çarpışma: Aracın durduğu yerde veya hareket ettiği durumlarda aracın zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilecek maddi zararlar,

• Yanma: Bir kaza sonucunda meydana gelen yangın ve infilakın neden olduğu zararlar,

• Çalınma: Aracın ya da üzerindeki aksesuarların çalınması sonucunda meydana gelebilecek zararlar,

• Deprem:  Deprem sonucu aracınızda oluşabilecek hasarlar,

• Sel, Su Baskını ve dolu: Sel, su baskını ve dolu sonucu aracınızda oluşabilecek hasarlar,

• Grev, lokavt, kötü niyetli halk hareketleri ve terör teminatı,

 

Ek Teminatlar;

* Ferdi Kaza Teminatı

* Ferdi Kaza Deprem Teminatı

* Enflasyon Teminatı

* Hukuksal Yardım Teminatı

* Eskime Payı Düşmeme Teminatı

* Kullanım Kaybı Teminatı

* Yardım Hizmet Paketi Teminatı

* Deprem ve yanardağ Püskürmesi Teminatı

* Sel / Su Baskını Teminatı

* İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

 

OtoKaskom İndirimleriniz:

• Hasarsızlık İndirimi,

• Kamu çalışanı, askeri personel , akademisyen, anonim şirket çalışanı,öğretmen,doktor vb meslek gruplarına özel indirimler

Araç kullanırken üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları, sektördeki tüm firmalardan araştırıp sizin için bulduğumuz en uygun fiyatlı Trafik sigortası ile güvence altına alın.

 

Trafik Sigortam Poliçesine, MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Trafik sigortam Nedir?

Trafik Sigortam, motorlu araçların kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verebileceğiniz bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları dahilinde, tazmin eden, sektördeki tüm firmalardan araştırıp sizin için en uygun fiyatı bulduğumuz zorunlu trafik sigortasıdır. Trafik Sigortası, karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları sahiplerinin Karayolları Trafik Kanunu’na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları bir sigortadır.

 

Trafik Sigortam Teminatlarınız:

Trafiğe çıkan her araç sahibinin yaptırması zorunlu kılınan zorunlu trafik sigortasının limitleri ve teminatları, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Trafik sigortası teminatları aşağıdaki güvenceleri vermektedir;

• Kişi başına ölüm ve tedavi masrafları

• Kaza başına ölüm ve tedavi masrafları

• Kaza başına maddi zarar tutarları

 

Trafik Sigortam İndirimleriniz:

Hasarsızlık indirimi

Ev kaskom sigortası, uygun fiyatları ve geniş kapsamlı teminatları ile ister ev sahibi olun ister kiracı, en değerli yaşam alanınız olan evinizi, sizi ve evde yaşayan sevdiklerinizi güvence altına alıyor.

 

Ev Kaskom Sigorta Poliçesine, MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Ev Kaskom Sigortası Nedir?

 

Ev Kaskom Sigortası, ister ev sahibi olun ister kiracı, evinizi ve eşyalarınızı yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınına kadar koruyan, komşularınıza karşı sorumluluklarınızı teminat altına alan, evinizi ve evinizin içinde sizin için önemli olan eşyaları güvence altına alan, olası risklere karşı eve ve eşyalara gelebilecek zararları karşılayan konut sigortasıdır.

Ev Kaskom Sigortası Teminatlarınız;

Ana Teminatlar;

Yangın, yıldırım, infilak, duman, dahili su, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terörizm, fırtına, yer kayması, taşıt çarpması, kar ağırlığı, dolu, sel ve su baskını, hırsızlık, enkaz kaldırma, kira kaybı, alternatif ikametgâh masrafları, konut yangın mali mesuliyet, taşınma sırasında oluşacak hasarlar, garaj, yakıt sızması, makine kırılması, ortak alanlar, izolasyon hasarları, ferdi sorumluluk, ferdi kaza, kişisel eşyalar kapkaç/ gasp, dekorasyon hasarları, cam kırılması.

Ek Teminatlar;

Evinizdeki eşyaların güvence altına alınması durumunda ana teminatlara ek olarak, kazaen kırılma,  misafirlere ait eşyalar, elektrik hasarları, gıda bozulması.

Diğer ek teminatlar; Deprem, elektronik cihaz/makine kırılması, kasa, hizmetli emniyeti suistimal, kombi bakımı vb.

Yüksek riskli deprem kuşağında yer alan ülkemizde, depremin kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararları güvence altına almak için, vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırın.

 

Deprem Sigortam Poliçesine, MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Deprem Sigortam nedir?

 

Önemli birikimler ile sahip olduğumuz, her zaman güvende ve huzurlu hissetmek istediğimiz evlerimizi bir doğal afet olan depremin yaratacağı maddi zararlardan korumak üzere tasarlanan zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigortadır ve depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlar.

 

Yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemizde, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararları güvence altına almak için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırın. Deprem Sigortası olmadan asla!

 

Kazalara çok açık olan motosiklet sürücüleri, Ferdi MotoKazam sigortası ile ölüm ve sürekli sakatlık ihtimallerine karşı güvence altında.

Ferdi MotoKazam Poliçesine, MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ve geniş kapsamlı teminatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Ferdi MotoKazam Sigortası Nedir?

Kazalara çok açık olan motosiklet sürücüleri, Ferdi MotoKazam sigortası ile ölüm ve sürekli sakatlık ihtimallerine karşı güvence altındadır. Ülkemizde motosiklet kullanmak, karayollarındaki yetersizlikler, yoğun trafik ve motor trafiği bilincinin henüz yerleşmemiş olması sebebiyle oldukça risklidir. Kazalara çok açık olan motosiklet sürücüleri, olası kaza ihtimallerine karşı mutlaka Ferdi MotoKazam Sigortası yaptırmalıdır.

 

Ferdi MotoKazam Teminatlarınız:

• daimi sakatlık teminatı,

• vefat teminatı,

• tedavi masrafları,

• bireysel sorumluluk,

• hukuksal koruma

 

Ticari işletmeniz, İşyeri Sigortam ile afetler, beklenmeyen ha¬sarlar ve kazalar karşısında da güçlü ve güvende olsun, piyasa etkinliğiniz kesintisiz devam etsin.

 

İşyeri Sigortam Poliçesine, MRT Sigortanın sunduğu uygun fiyatlar ve geniş kapsamlı teminatlar ile sadece bir telefon ile veya hemen teklif al butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 İşyeri Sigortam Nedir?

 

İşyeri Sigortam, ticari işletmelerin, ekonoimik krizler ve olumsuz piyasa koşullarından başka çeşitli afetler, beklenmeyen olaylar, haasarlar ve kazalar karşısında da varlıklarını güvence altına almasını sağlayan, işyerlerinin sektörel bazda farklılaşan ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturulmuş teminatlar içeren bir  işyeri sigortası poliçesidir.

 

İşyeri Sigortam Teminatlarınız;

 

• İşyeri binası, muhteviyatı, demirbaş, makine-tesisat, emtia vb. ve camlarına gelen hasarlar,

• Hırsızlık, deprem, dahili su ve sel su baskını, grev, lokavt, yıldırım, yangın, infilak, fırtına, kar ağırlığı, enkaz kaldırma, araç çarpması, komşulara karşı sorumluluk, 3. Şahıslara sorumluluk, mal sahibine karşı sorumluluk, kira kaybı ve diğer ek teminatlar.